• Cần cơ chế đột phá để thúc đẩy liên kết vùng bền vững

  Được đánh là vùng kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất của cả nước hiện nay cùng với rất nhiều thế mạnh, thế nhưng vùng kinh tế Đông Nam bộ vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là trong liên kết vùng. Thực tế trên đòi hỏi cần có những cơ chế đột phá, hình thành cơ chế phát triển vùng thống nhất, hiệu quả hơn.

  11:03 | 27-09-2017 | Xã hội

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng cơ chế đột phá phải nằm trong thể thống nhất của cả nước

  Chiều 9/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo “Các vấn đề phát triển Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ chế, chính sách đột phá”. Đây là một trong những nội dung diễn ra trong khuôn khổ thực hiện Đề án "Cơ chế chính sách đột phá để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước theo Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị". 

   

  22:10 | 09-03-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh