• Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển làng nghề ở Ninh Thuận

  Ninh Thuận có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp, trong đó có những làng nghề tồn tại, phát triển hàng trăm năm với các sản phẩm đặc thù, được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Trong quá trình phát triển, các làng nghề không ngừng đổi mới sản phẩm để thích ứng với thị trường, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống.

  08:10 | 09-10-2022 | Đặc sản địa phương

 • Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển ngành quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh

  Chiều 08/1, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành quảng cáo thành phố đến năm 2030”. 

  21:38 | 08-01-2020 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển

  Theo lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, từ sự hỗ trợ của thành phố cũng như khả năng nắm bắt cơ hội của các doanh nghiệp, ngành công nghiệp thành phố đã và đang chuyển hướng sang sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.

  09:26 | 09-03-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh