Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu.
Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước biểu dương kết quả phát triển kinh tế, xã hội cũng như công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua. Đánh giá cao những đóng góp của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, Phó Chủ tịch nước cho rằng, các đại biểu trong đoàn, dù ở cương vị nào đều đã tích cực đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động, dẫn dắt các tín đồ, đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và đồng bào các dân tộc nỗ lực thi đua vượt qua khó khăn để xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế; tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương giải quyết các mâu thuẫn, xung đột ở địa bàn dân cư; tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Khẳng định những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội nhằm đầu tư, quan tâm, chăm lo cho đời sống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, có nhiều giải pháp cùng chung tay tháo gỡ, giảm nhanh hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đầu tư hơn nữa cho việc phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu.
Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đồng thời, tỉnh Ninh Bình cần quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tự do tín ngưỡng; tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phấn đấu để không có hộ đồng bào dân tộc thiểu số nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát; phát huy những thành quả trong thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc, tạo sức mạnh đại đoàn kết trong việc thực hiện tất cả các lĩnh vực của tỉnh; kịp thời phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến để lan tỏa ngày càng nhiều hơn sự tốt đẹp trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào nâng cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu, các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng lòng tin của đồng bào để chống phá chính quyền và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục vận đồng bào các dân tộc và con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương…, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình và đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Hiền Hạnh 


Đề xuất