Thứ 7, 18/01/2020, 14:41 GMT+7

Vật thể nghi là hố đen nhỏ nhất từng phát hiện

06:00, 06/11/2019

Nhóm nhà thiên văn tại Đại học Ohio tìm ra vật thể nhiều khả năng là hố đen khối lượng gấp 3,3 lần Mặt Trời.