Thứ 7, 04/04/2020, 7:5 GMT+7

Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên

14:50, 27/06/2019

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 790/QĐ- TTg ngày 26/6/2019 về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên.