Thứ 6, 18/10/2019, 16:30 GMT+7

Bắc Giang quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

08:50, 07/09/2019

Tỉnh Bắc Giang dự kiến kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, địa phương gần 450 tỉ đồng trong năm 2020 cho thực hiện các dự án, chính sách nhằm cải thiện, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.