Thứ 6, 20/09/2019, 17:48 GMT+7

Ghềnh Yến - di sản địa chất của miền Trung

10:41, 05/05/2019

Được xem như “Ghềnh Đá Đĩa” của Quảng Ngãi, ghềnh Yến là sản phẩm kiến tạo địa chất từ hàng triệu năm trước. Đây.là một trong những thắng cảnh tuyệt đẹp, đồng thời là di sản địa chất của miền Trung, nằm trong quần thể thiên nhiên địa chất Lý Sơn - Bình Châu đang được lập hồ sơ công nhận là công viên địa chất toàn cầu.