Thứ 5, 18/07/2019, 4:21 GMT+7

Quy định nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm

22:14, 05/01/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

11:40, 03/12/2018

Sáng 3/12, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phiên họp diễn ra trong 1 ngày với nội dung trọng tâm là thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. Chính phủ cũng thảo luận những biện pháp đảm bảo phục vụ tốt Tết Nguyên đán 2019.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg

20:13, 24/09/2015

Ngày 06/07/2015, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 100/2007/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Sau đây là toàn văn Quyết định này.