Thứ 5, 20/02/2020, 13:35 GMT+7

Quảng Bình đồng hành với người dân yếu thế, vùng thiên tai

08:07, 05/07/2019

Để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, nhất là người dân yếu thế, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, tại tỉnh Quảng Bình, công tác đảm bảo an sinh xã hội, cứu trợ, vì người nghèo, cộng đồng nghèo luôn được địa phương quan tâm, chú trọng thực hiện. Đây được xem là một trong những nội dung chủ yếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

22:45, 18/10/2018

Tối 18/10, Ban Thường trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 18 - năm 2018. Chương trình đã vận động được gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh.

Cà Mau phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo

09:24, 30/08/2018

Ước tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Cà Mau giảm còn 1,46%, nên thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo theo hướng bền vững.

Phối hợp triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

09:47, 07/03/2018

Năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND thành phố về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của HĐND thành phố, trong đó có Nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và xử lý chất thải. 

Đóng góp hơn 37 tỷ đồng chăm lo hỗ trợ người nghèo

10:21, 27/11/2017

Tối 26/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” lần thứ 17, năm 2017 nhằm vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo.