• Ứng dụng truy xuất nguồn gốc với sản phẩm cam ở Bắc Trung Bộ

    Từ 8-9/12, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững tại vùng Bắc Trung Bộ.

    12:14 | 09-12-2020 | Xã hội

  • Hưng Yên hình thành vùng trồng cam theo tiêu chuẩn VietGap

    Là nơi trồng cam đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể,  xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên) đang hình thành mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGap, mở ra tiềm năng lớn cho việc sản xuất theo hướng hàng hóa với sản phẩm sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

    09:36 | 02-01-2018 | Kinh nghiệm làm ăn