Thứ 4, 19/06/2019, 20:39 GMT+7

Khi đồng bào M’Nông học nghề trồng lúa nước

10:33, 05/05/2019

Đồng bào M’Nông tại bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông đang gặt hái một vụ lúa Đông Xuân bội thu. Đây là thành quả sau nhiều năm học nghề trồng lúa nước của bà con, với sự hỗ trợ tận tình của ngành nông nghiệp huyện Đắk R’Lấp.

Đắk Nông dựa vào dân để bảo vệ, phát triển rừng bền vững

09:00, 04/03/2019

Nhờ kinh phí từ việc cung ứng dịch vụ môi trường rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông) đã tiến hành giao khoán rừng cho hàng trăm hộ đồng bào M’Nông tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. Đây là một hướng đi vừa giúp bảo vệ, phát triển rừng bền vững, vừa đảm bảo thu nhập, sinh kế cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Mai này ai hát sử thi?

15:03, 07/03/2016

Cuối năm 2014, Ót N’drong - sử thi của người M’nông được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh sự ghi nhận về những giá trị văn hóa to lớn đóng góp cho văn học dân gian Việt Nam thì cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của Ót N’drong.

Đắk Nông: Đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú, đa dạng

10:32, 28/09/2015

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng được nâng cao, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng bào Đắk Nông chung sức gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc

15:36, 07/09/2015

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống ở Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao, góp phần làm phong phú, đa dạng thêm bản sắc văn hóa.