• Phân biệt nấm lành, nấm độc

    Ngộ độc nấm chỉ xảy ra khi ăn các nấm mọc hoang dại, thường vào mùa xuân và hè và ở các vùng rừng núi.

    06:00 | 02-01-2018 | Đời sống