• Đặc sắc chợ phiên Mường Hum

    Chợ Mường Hum nằm ở trung tâm xã Mường Hum, huyện Bát Xát (Lào Cai), họp vào ngày chủ nhật hàng tuần.

    06:00 | 25-03-2018 | 54 dân tộc Việt Nam