Thứ 3, 23/01/2018, 1:8 GMT+7

Đắk Ơ - Điểm sáng phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

09:17, 13/01/2018

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số.

Đắk Lắk chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số, người có đạo

08:45, 21/12/2017

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên đã chú trọng phát triển đảng viên mới là người dân tộc thiểu số, người có đạo. Năm 2017, các tỉnh Tây Nguyên đã kết nạp mới gần 6.500 đảng viên, đưa tổng số đảng viên toàn vùng hiện nay tăng lên 218.489 đảng viên; trong đó 18,41% đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số, 3,19% đảng viên là người có đạo và 33,67% đảng viên nữ.

Ban hành Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

17:47, 26/10/2017

Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

15:21, 11/10/2017

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Kinh nghiệm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở vùng cao

08:30, 21/07/2017

Kiến Thiết là xã vùng cao khó khăn của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, với trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 32%. Trước đây, công tác phát triển đảng viên người Mông trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng bộ xã, công tác phát triển đảng viên ở Kiến Thiết đã có nhiều kết quả tích cực.

Phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên nòng cốt trong đồng bào dân tộc Khmer

09:18, 20/07/2017

Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, hiện trên địa bàn có 1.633 hộ đồng bào dân tộc Khmer với 6.255 người, chiếm 3% tổng số đồng bào dân tộc thiểu số và chiếm 0,2% dân số toàn tỉnh.

Gần 100% thôn, buôn ở Tây Nguyên có chi bộ đảng

09:12, 18/07/2017

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên đã chú trọng phát triển đảng viên, nhất là ở những địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo và vùng “trắng” đảng viên.

Kon Tum đẩy mạnh phát triển đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công giáo

09:14, 13/07/2017

Phát triển đảng viên trong vùng có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và được Đảng bộ tỉnh Kon Tum quan tâm thực hiện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã kết nạp được 36 đảng viên là người có đạo.