Thứ 5, 22/02/2018, 5:41 GMT+7

Ninh Thuận bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc

11:25, 12/02/2018

Trong quá trình hội nhập, phát triển, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với mỗi cộng đồng, địa phương. Trước thực tế đó, tỉnh Ninh Thuận đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lai Châu tích cực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

09:20, 01/02/2018

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống với hơn 80% là người dân tộc thiểu số, nên bản sắc văn hóa truyền thống rất phong phú và đặc sắc. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế như hiện nay, các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu tích cực thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Khôi phục và tôn tạo di tích cần giữ "hồn cốt" và hướng đến tổng thể hài hòa

12:28, 27/12/2017

Trong hơn 3.500 di tích đã được xếp hạng, có nhiều đền, chùa, vừa là di sản văn hóa vật thể, vừa là thiết chế phục vụ các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân. Hoạt động bảo tồn các loại hình di tích đảm bảo vừa giữ gìn, lưu truyền những yếu tố cũ, nguyên gốc, vừa phải bổ sung, cải thiện các điều kiện cần thiết để di tích tiếp tục được sử dụng, phát huy giá trị trong đời sống. Việc trùng tu, tôn tạo các di tích cần giữ được "hồn cốt" của di tích, hướng đến tính hài hòa để phục đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi nỗ lực bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

10:11, 24/12/2017

Quảng Ngãi có 3 dân tộc thiểu số gồm Ca Dong (tên tự gọi của dân tộc Xơ Đăng), Cor, Hrê sống rải rác tại 6 huyện miền núi với vốn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, do sự du nhập và lan truyền nhanh chóng của các loại hình văn hóa hiện đại nên nền di sản văn hóa vùng miền đặc trưng có nguy cơ bị biến dạng, thậm chí mai một. Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp bách đưa ra những giải pháp hữu hiệu để bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện.

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Quảng Nam

10:19, 22/12/2017

Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (Quảng Nam) bao gồm giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và giá trị di sản văn hóa môi trường cảnh quan, thiên nhiên có ý nghĩa trong việc giáo dục giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Long An: Tăng cường công tác quản lý, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa

16:37, 30/11/2017

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết: Long An hiện có 109 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 20 di tích cấp quốc gia và 86 di tích cấp tỉnh, 9 cơ sở tôn giáo được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia và 6 di tích cấp tỉnh. Ngành Văn hóa Long An tăng cường công tác quản lý trùng tu, tôn tạo, phát huy tác dụng các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương.

Ninh Thuận nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

16:34, 24/11/2017

Tỉnh Ninh Thuận có kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng với sự góp mặt của nhiều loại hình văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Xác định tài nguyên di sản văn hóa là thế mạnh, trong những năm qua, Ninh Thuận đã nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và du lịch của địa phương.

Lai Châu: Bảo tồn, phát huy không gian văn hóa truyền thống để phát triển du lịch

12:00, 24/11/2017

Lai Châu là vùng đất cổ với nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và không gian văn hóa như kiến trúc nhà, lễ hội, chợ phiên, trang phục, ẩm thực… Tỉnh đã chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thúc đầy phát triển du lịch của địa phương.