Yêu cầu rà soát các lễ hội còn duy trì tập tục gây phản cảm

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: Ngay từ đầu năm 2015, hoạt động lễ hội đã diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế cho thấy, công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã đạt được những kết quả tốt cũng trong nhiều lễ hội, đặc biệt là các lễ hội dân gian còn tồn tại những tập tục như: “chém lợn”, “đâm trâu”, “treo cổ trâu”, “cướp lộc”… mà các cơ quan báo chí đã phản ánh, tạo sự bức xúc trong dư luận xã hội. 

Thi gói bánh trưng tại Lễ hội Côn Sơn- nét đẹp văn hóa trong những ngày đầu xuân. Ảnh: TTXVN

Trước nhiều luồng ý kiến, dư luận xung quanh các lễ hội có những tập tục gây tranh cãi như “chém lợn”, “đâm trâu”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức điều tra xã hội học, rà soát các lễ hội, đặc biệt là lễ hội còn duy trì các tập tục gây phản cảm đang được cơ quan truyền thông cũng như dư luận quan tâm. Trên cơ sở tham vấn ý kiến các nhà nghiên cứu khoa học, ý kiến của cộng đồng, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thay đổi hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo việc tổ chức lễ hội đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ sự đa dạng văn hoá của UNESCO mà Việt Nam tham gia.
 

 


Đề xuất