Yên Bái tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, tập kết cát, sỏi trái phép

Một điểm tập kết cát trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái giao UBND huyện Trấn Yên và UBND thành phố Yên Bái tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái tại Văn bản số 545/UBND-TNMT ngày 13/3/2019 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản; đặc biệt đối với các trường hợp tái phạm, không kịp thời khắc phục tồn tại, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

UBND tỉnh giao UBND huyện Trấn Yên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1705/STNMT-KS; lập hồ sơ xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong khai thác cát, sỏi, cố tình chây ì không chấp hành hoặc tái phạm nhiều lần; báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 5/9/2019.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh Yên Bái đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mạnh Lâm tại các khu vực được cấp giấy phép khai thác và tập kết cát, sỏi trên địa bàn; tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh Yên Bái xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Đức Tưởng

Đề xuất