Yên Bái: Khó khăn trong thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập toàn tỉnh giảm 148 trường, 179 điểm trường, 87 lớp, tăng 6.068 học sinh bán trú.
 
Một bữa ăn với hơn 400 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

Do tăng quy mô ở trường chính giảm điểm trường lẻ nên phần lớn cơ sở vật chất ở các trường chính chưa đáp ứng được việc học tập, ăn ở sinh hoạt của các em học sinh.

 Trường mầm non Hoa Phượng xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, đang xây dựng, nâng cấp nhưng phải tiếp nhận gần 100 em.

Một bữa ăn với hơn 400 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu. 

Trường mầm non Hoa Phượng xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, đang xâydựng, nâng cấp nhưng phải tiếp nhận gần 100 em. 

Phòng ngủ của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, rất chật chội. 

 Do nhà kho không đáp ứng được nên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, phải xếp gạo vào trong phòng học.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, chưa xây dựng xong các hạng mục để phục vụ việc học tập, sinh hoạt nên các em học sinh ở đây phải học trong nhà kho. 

Do nhà kho không đáp ứng được nên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, phải xếp gạo vào trong phòng học.

: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, chưa xây dựng xong các hạng mục để phục vụ việc học tập, sinh hoạt nên các em học sinh ở đây phải học trong nhà kho.

Do thiếu giường nên 3, thậm chí là 4 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, phải ngủ chung 1 giường. 


  

Đề xuất