Yên Bái : Hiệu quả trong huy động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lãnh đạo xã Lao Chải cùng cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải tuyên truyền cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bản Xéo Dì Hồ. Ảnh: baoyenbai.com.vn

Để có được kết quả trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tăng thời lượng, chất lượng phát sóng, thực hiện chuyên mục tuyên truyền chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong việc kê khai, lựa chọn phương thức đóng. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng giao chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua đến từng đơn vị, cá nhân, đưa ra các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng; đồng thời tiếp tục mở rộng, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội...

Để công tác tuyên truyền, vận động người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hiệu quả cao, cán bộ của ngành Bảo hiểm xã hội Yên Bái đã phối hợp với các đại lý, chính quyền địa phương xuống từng thôn, bản để rà soát từng hộ gia đình, tìm và tổng hợp số đối tượng trong độ tuổi lao động nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội để vận động. Trong tuyên truyền, vận động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng đã chia ra thành 5 nhóm đối tượng tiềm năng, từ đó tập trung vận động họ tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể: Nhóm đối tượng tiềm năng nhất là những người đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó, hiện dừng đóng; nhóm thứ 2 là những hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ở mức khá trở lên; nhóm thứ 3 là những người đóng vai trò là chủ gia đình; nhóm thứ 4 là các hộ kinh doanh cá thể; nhóm thứ 5 là những người còn lại. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cùng các đại lý thu sẽ tập trung ưu tiên vận động theo thứ tự các nhóm đã được phân chia. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn phối hợp chặt chẽ với ngành bưu điện đẩy mạnh các hình thức truyền thông như xây dựng clip, tờ rơi tuyên truyền, làm thư mời… sau đó đến từng địa bàn truyền thông, vận động và giải đáp trực tiếp các thắc mắc của người dân.

Bà Nguyễn Tuyết Chinh, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cho biết: "Năm 2019, phường được giao vận động 93 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng đến nay vận động được 114 người. Hiện nay, trên địa bàn phường còn khoảng 400 - 500 người trong diện tham gia. Chúng tôi phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị, đối thoại trực tiếp, sau mỗi hội nghị có 30 - 50 người đăng ký tham gia." Cũng theo bà Chinh, để khai thác hết đối tượng trên địa bàn, phường giao cho tổ trưởng các tổ dân phố rà soát, lập danh sách các đối tượng từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; trong độ tuổi lao động; các tiểu thương..., sau đó mời họ tham gia các hội nghị kết hợp tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, họp tổ dân phố, cán bộ trực tiếp tuyên truyền, vận động người nhà tham gia...

Thời gian tới, để thu hút được người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngành Bảo hiểm xã hội cần kiến nghị các bộ, ngành liên quan mở rộng phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; tăng thêm mức hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Đức Tưởng


Đề xuất