Ý nghĩa thời đại của trận “Điện Biên Phủ trên không”

44 năm sau, những bài học quý giá của trận “Điện Biên Phủ trên không” vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tháng 10/ 1972, Mỹ đưa máy bay chiến lược B52 đến ném bom Hà Nội, Hải Phòng, với âm mưu dùng sức mạnh của B52, con chủ bài cuối cùng, để ép ta trên bàn đàm phán, hòng buộc ta phải chấp nhận những điều kiện áp đặt của họ.

Tại Hà Nội, bom đạn của Mỹ đã khiến nhiều khu dân cư của Thủ đô, nhất là khu Khâm Thiên tan hoang, đổ nát.

Trong những năm tháng chiến tranh, bộ đội Tên lửa phòng không càng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt đánh bại hơn 1000 máy bay địch, trong đó có 61 máy bay B52, đập tan thần tượng “Siêu pháo đài bay” của không lực Hoa Kỳ. 
Ảnh: Hứa Kiểm - TTXVN
 
Nhưng cuộc tập kích ồ ạt bằng B52 của Mỹ đã vấp phải ý chí sắt đá của quân và dân ta. Trong 12 ngày đêm quân và dân ta chống trả quyết liệt, Mỹ đã bị bắn rơi 81 máy bay, trong đó có tới 34 chiếc B52 - vũ khí chiến lược của Mỹ bấy giờ. Nhiều phi công Mỹ bị bắt. Tổn thất quá nhiều, lại bị nhân dân trong nước Mỹ và trên thế giới phản đối kịch liệt, Mỹ đã phải chấm dứt không điều kiện cuộc tập kích, để rồi buộc phải chấp nhận thêm cuộc thua trên bàn đàm phán ở Paris: cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cam kết sẽ không dính líu về quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, cam kết rút hết quân Mỹ và quân các nước đồng minh của Mỹ về nước... Đây là một trong các điều kiện để nhân dân ta tiến lên đánh cho "ngụy nhào", giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trận “Điện Biên Phủ trên không” là cuộc đụng đầu trực diện, mang ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta với lực lượng không quân chiến lược của Mỹ, khi đó là vô cùng hiện đại và mạnh mẽ. Những phương tiện chiến tranh tối tân bậc nhất đương thời đã thất bại trước sức mạnh to lớn của ý chí Việt Nam, của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Sức mạnh ấy một phần được làm nên nhờ quân và dân ta đã bước vào cuộc chiến đấu với tư thế sẵn sàng, quyết chiến, tinh thần cảnh giác, vững vàng về chính trị, tư tưởng. 

Chiến thắng của trận "Điện Biên Phủ trên không" đã góp phần chứng minh đường lối chính trị của Đảng ta: kết hợp hài hòa giữa cách mạng và khoa học, giữa dám đánh và biết đánh, giữa ý chí kiên định, bản lĩnh vững vàng của chiến sĩ với năng lực chỉ huy, lãnh đạo của cán bộ các cấp. Đây là chiến thắng của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, là ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, là kết quả của sức sáng tạo, tinh thần tự lực tự cường, lòng quả cảm của quân và dân ta.

Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ chiến thắng B52 trên bầu trời Thủ đô vẫn nguyên vẹn giá trị cho việc nghiên cứu, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc hôm nay. 

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta có nhiều thuận lợi song cũng đứng trước nhiều khó khăn và thách thức mới. Cùng với chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là sự xuất hiện của loại hình chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao. Điều này đặt ra những thách thức mới đối với ý chí con người. Trong điều kiện mới, chiến tranh nhân dân vẫn là lời giải cơ bản cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Sức mạnh cơ bản và vũ khí sắc bén của chiến tranh nhân dân Việt Nam vẫn là chính trị - tinh thần, là ý chí quyết chiến, quyết thắng. Vì thế, xây dựng, củng cố và phát huy chính trị - tinh thần của quân đội và nhân dân là nhiệm vụ cơ bản, cấp thiết của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Song song, là phải phát huy cao độ tinh thần sáng tạo, tự chủ tự cường, để nỗ lực vươn lên, giành những thành công trong lĩnh vực khoa học công nghệ, để làm chủ các phương tiện, khí tài hiện đại, góp phần tạo thế và lực của quân đội Việt Nam. Thắng lợi của chiến thắng B52 còn là kết quả của chiến lược đấu tranh toàn diện trên mọi mặt trận của quân và dân ta. Điều đó để lại bài học kinh nghiệm lớn, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân nỗ lực xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng quan trọng để bảo vệ thành quả cách mạng.

Trong trận chiến đấu chống B52, một trong những thành công của quân và dân ta là sức mạnh chính nghĩa và tinh thần quả cảm đã chinh phục được tấm lòng của bè bạn khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, việc tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bè bạn năm châu, tận dụng sức mạnh của các khối liên minh hợp tác là một trong những cơ sở để chúng ta thắng lợi trên các bàn đàm phán, đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền.


Đề xuất