Xuất cấp hạt giống cây trồng cho tỉnh Sơn La và Thừa Thiên - Huế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ hai tỉnh: Sơn La, Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2019 và vụ Đông Xuân 2019 - 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 1.062,6 tấn hạt giống lúa, 48 tấn hạt giống ngô; 1,58 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho hai tỉnh: Sơn La, Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2019 và vụ Đông Xuân 2019 - 2020.

Trong đó, tỉnh Sơn La được xuất cấp 62,6 tấn hạt giống lúa; 48 tấn hạt giống ngô; 0,08 tấn hạt giống rau; tỉnh Thừa Thiên - Huế được xuất cấp 1.000 tấn hạt giống lúa; 1,5 tấn hạt giống rau. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Thừa Thiên - Huế tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng trên kịp thời, đúng quy định.

PV

Tin liên quan


Đề xuất