Xuất cấp hạt giống cây trồng cho hai tỉnh bị ảnh hưởng hạn hán

Khô hạn kéo dài khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp ở huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận phải dừng sản xuất vì thiếu nước. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 1.950 tấn hạt giống lúa, 58 tấn hạt giống ngô và 8 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán vụ Đông - Xuân năm 2019-2020.

Cụ thể, tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ 450 tấn hạt giống lúa, 46 tấn hạt giống ngô và 8 tấn hạt giống rau; tỉnh Bình Thuận được hỗ trợ 1.500 tấn hạt giống lúa và 12 tấn hạt giống ngô.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.
TTXVN

Đề xuất