Xuân về trên địa đầu cực Bắc Tổ quốc

Vượt qua khó khăn là một trong những tỉnh nghèo của cả nước, năm vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã nỗ lực vươn lên hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Một góc thành phố Hà Giang hôm nay. 

Năm 2016, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đạt và vượt so với dự kiến.

Huyện Mèo Vạc coi trọng việc gìn giữ, bảo tồn bản sắc dân tộc kết hợp phát triển du lịch, góp phần phát huy các giá trị văn hóa của người Lô Lô.
 
Nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 6,52%.

Sắm sửa váy áo chuẩn bị đón Tết. 

Cơ cấu kinh tế đổi mới tích cực theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Nhộn nhịp phiên chợ cuối năm ở vùng cao Hà Giang. 

Tổng sản phẩm bình quân đạt 20,6 triệu đồng/người/năm (tăng 7,2% so với năm 2015).

Huyện Mèo Vạc mở rộng diện tích trồng cỏ gắn với phát triển đàn gia súc hàng hóa, góp phần xóa nghèo bền vững. 

Sản xuất nông nghiệp tạo được sự ổn định, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất theo hướng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Công nghiệp, dịch vụ, thương mại, kinh tế cửa khẩu có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhờ chăn nuôi bò hàng hóa mà số lượng hộ đồng bào Mông nghèo ở huyện Mèo Vạc giảm nhanh, bền vững. 
 
Các hồ treo trên núi đã mở ra hướng giải quyết “cơn khát” của đồng bào sống ở bốn huyện thuộc cao nguyên Đồng Văn.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng của cả cộng đồng, tỷ lệ hộ nghèo ở Hà Giang giảm nhanh, năm 2016 giảm 4,3% so với năm 2015.

Nghề dệt thổ cẩm ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ gia đình đồng bào Mông. 
 
Cột cờ Lũng Cú là điểm đến hấp dẫn mỗi khi khách tham quan có dịp đến cao nguyên Đồng Văn. 

Đặc biệt, kết cấu hạ tầng phát triển, phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn Hà Giang, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. 


Đề xuất