Xuân mới đang về với đồng bào Ninh Thuận

Từ khi có Chỉ thị số  06/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về  tiếp  tục  đẩy mạnh phát triển kinh tế  -  xã  hội,  bảo  đảm an ninh trật tự đối với vùng đồng bào Chăm trong  tình  hình  mới, cuộc  sống  vật  chất, tinh  thần  của  đồng bào  Chăm  ở  Ninh Thuận không ngừng nâng cao. 
 
Chăn nuôi cừu vỗ béo đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ đồng bào Chăm ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam

Để  giúp  đồng  bào phát  triển  sản  xuất, hơn 10 năm qua, Nhà nước  đã  đầu  tư  gần 600 tỷ đồng xây dựng 18  công  trình  thủy lợi, hệ thống  kênh mương;  bê  tông  hóa 20 công trình hạ tầng nông  thôn.  Các  mô hình  sản  xuất,  chăn nuôi  như:  trồng  nho an toàn, trồng  rau theo  hướng  VietGAP; 1  phải,  5  giảm  trong sản xuất lúa; nuôi bò, dê,  cừu  vỗ  béo…  được áp  dụng  cũng  mang lại thu nhập đáng kể cho  đồng  bào.  Đến nay, hầu hết đồng bào Chăm  được  sử  dụng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hệ thống giáo dục,  y  tế  cơ  bản đáp  ứng  được  100% nhu cầu; tỷ lệ hộ đồng bào Chăm nghèo giảm còn 7,06%...

Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở vùng đồng bào Chăm

Nhờ  thực  hiện  có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về  công  tác  dân  tộc, cuộc sống của đồng bào Chăm  ở  Ninh Thuận đã thay đổi rõ rệt, giúp đồng bào đón Tết trong niềm vui mới, tiếp tục chung vai góp sức xây dựng  quê  hương  ngày một giàu mạnh.

Đã có 90% số hộ đồng bào Chăm trong tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Con em đồng bào Chăm được học tập trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp

 

Trồng rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở vùng đồng bào Chăm

Công trình thủy lợi hồ Tân Giang đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc điều tiết nước, tạo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất

 

Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận hiện còn gìn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống

Nhiều hộ đồng bào Chăm ở các xã An Hải, Phước Hải (Ninh Phước) đang khá thành công với mô hình trồng măng tây xanh, ước tính mỗi sào thu lãi hàng chục triệu đồng/năm

 

Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận có truyền thống canh tác lúa nước nên năng suất và sản lượng mỗi năm đều tăng cao, bình quân đạt trên 60 tạ/ha

 

 

Đề xuất