Xử phạt 544 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

 6 tháng đầu năm 2015, ngành Tài nguyên và môi trường đã phát hiện, xử lý 
kịp thời các vi phạm về môi trường, đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước... 
nh minh họa: Bích Liên

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2015, toàn ngành đã triển khai 1.183 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 4.181 tổ chức, cá nhân về lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước…; qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 544 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 38 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 1.426 ha đất; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện 176 kết luận thanh tra. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 29 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 706 tổ chức, đã xử phạt 1 tổ chức với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Toàn ngành đã tiếp nhận hơn 6.000 lượt đơn, thư khiếu nại tố cáo, đã giải quyết được 922/1.820 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt 51%. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 1.719 lượt đơn tương ứng với 732 vụ việc, trong đó đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm tới 98%.

Ngành tài nguyên và môi trường đã thực hiện tiếp hơn 2.400 lượt công dân. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 232 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, có 55 lượt đoàn đông người. So với cùng kỳ năm 2014, số lượt tiếp công dân tăng 63 lượt, số đoàn đông người tăng 30 lượt. Các lượt người đến khiếu nại, tố cáo tập trung vào những vụ việc cũ, chủ yếu liên quan đến khiếu nại về việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; tranh chấp đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tố cáo, phản ánh, kiến nghị về đất đai, môi trường, khoáng sản.

Đánh giá về công tác thanh kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường trong 6 tháng qua, ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vẫn còn là vấn đề bức xúc ở một số nơi, khiếu kiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là lĩnh vực đất đai còn phức tạp; số đoàn khiến nại đông người có xu hướng tăng. Công tác quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản tại một số địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Do vậy, trong thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải tiến phương thức tiếp công dân bảo đảm đúng người, đúng việc, dứt điểm; tập trung giải quyết các vụ việc được Thủ tướng Chính phủ giao và những vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài./.


Đề xuất