Xét tuyển Đại học 2022: Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến

Thực hiện quy trình xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022, từ ngày 18/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập. Thời gian để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến từ 18/9- 17 giờ ngày 30/9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hệ thống đã được nâng cấp có chức năng hỗ trợ thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học ngay trên hệ thống. Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo.

Các trường đại học có thể bắt đầu tổ chức nhập học đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học hoặc tổ chức nhập học sau khi thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học 2022: Cân nhắc kỹ, lựa chọn đúng để đạt nguyện vọng

Theo hướng dẫn tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 20/8, thí sinh trong cả nước thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học đối với tất cả phương thức xét tuyển theo hình thức trực tuyến, trên hệ thống của Bộ hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.Đề xuất