Xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô

Đền Ngọc Sơn. Ảnh: thegioidisan.vn

Sau một năm Nghị quyết được ban hành, trong năm 2016 tổng số khách du lịch đến Hà Nội đạt 21,83 triệu lượt người, tăng 11% so với năm 2015 (cao hơn tốc độ tăng trung bình 8 - 10%/năm của giai đoạn 2016 - 2020 được Nghị quyết số 06 xác định). Khách đến Hà Nội có lưu trú ngày càng tăng, với khoảng 2,9 triệu người năm 2016, tăng 23% so với năm 2015. Trong 7 tháng đầu năm 2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt hơn 14 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong phát triển du lịch của Thủ đô trong thời gian qua như: thiếu sản phẩm du lịch, không gian văn hóa du lịch, cách ứng xử trong giao tiếp... Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cùng với sở, ngành liên quan cần tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch và nghiên cứu gia tăng các sản phẩm du lịch để đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. 

Trên cơ sở đánh giá những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã đề xuất 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo gồm: đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô; thu hút mạnh mẽ đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ du lịch; chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo hoàn thành mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho 100% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ và cán bộ quản lý du lịch; xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, liên kết phát triển du lịch; phát huy vai trò của các Hiệp hội về du lịch và các Hiệp hội nghề nghiệp khác để hỗ trợ phát triển du lịch. 

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội sớm nghiên cứu, xây dựng phương án tổng thể lập quy hoạch khu vui chơi giải trí tại khu vực hồ Tây; quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì - Suối Hai thành khu du lịch quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát để lập và triển khai quy hoạch các cụm du lịch gắn đồng bộ với rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội phù hợp với các quy định của Nhà nước về Luật quy hoạch. Đặc biệt thành phố tăng cường tuyên truyền, quảng bá, hợp tác xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường; rà soát cập nhật và thực hiện tốt công tác Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; triển khai quy hoạch, đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng, làng dệt lụa Vạn Phúc./. 

 Nguyễn Thắng - Văn Cảnh 


Đề xuất