Xây dựng Phương án thu thập và nhập liệu cơ sở dữ liệu 53 dân tộc thiểu số

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo góp ý Phương án “Thu thập và nhập liệu cở sở dữ liệu 53 dân tộc thiểu số năm 2015”. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng chủ trì Hội thảo. 

Xay dung Phuong an thu thap va nhap lieu co so du lieu 53 dan toc thieu so hinh anh 1
Toàn cảnh hội thảo.

Phương án “Thu thập và nhập liệu cở sở dữ liệu 53 dân tộc thiểu số năm 2015” nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số phục vụ cho việc xây dựng và hoạch định chính sách vùng dân tộc thiểu số, là cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Theo đó, UBDT sẽ xây dựng các bộ chỉ tiêu, phiếu để tiến hành thu thập thông tin từ các Bộ ngành Trung ương và địa phương.
 
Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Công ty Tản Viên Sơn trình bày các nội dung cơ bản của Phương án, hướng triển khai thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các Bộ, ngành Trung ương và địa phương .
 
Góp ý cho nội dung, phương án thu thập, xử lý dữ liệu, ý kiến các đại biểu cho rằng: căn cứ vào đặc điểm, trình độ của từng địa phương để có phương pháp thu thập hợp lí; để triển khai hiệu quả cần xác định có bao nhiêu chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu nào thu thập ở các Bộ, ngành? Chỉ tiêu nào thì thu thập ở địa phương; phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ; biên soạn tài liệu tập huấn, lên kế hoạch tập huấn; thiết kế biểu mẫu thu thập, cần phân rõ ra các lĩnh vực, mã quản lý...
 
Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị tư vấn trong xây dựng các nội dung giới thiệu tại Hội thảo cũng như các ý kiến thảo luận của các đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng yêu cầu các Vụ, các đơn vị liên quan và đơn vị tư vấn cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa; khẩn trương thống nhất xây dựng phương án phải có tính khả thi; trên cơ sở rà soát chỉ tiêu đưa ra đối chiếu với phiếu điều tra của Tổng cục Thống kê để chỉnh sửa cho phù hợp; đơn vị tư vấn dự toán kinh phí thu thập và kế hoạch chuẩn bị các nội dung cho chuyến đi thực tế tại cơ sở.

Theo cema.gov.vn


Đề xuất