Xây dựng nông thôn mới ở vùng biên Sơn La

Năm 2010 khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, huyện nghèo Sông Mã, tỉnh Sơn La chỉ có 1 xã đạt 3 tiêu chí, 2 xã đạt 2 tiêu chí và 4 xã đạt 1 tiêu chí; 9 xã còn lại chưa đạt tiêu chí nào. Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đã có 1 xã đạt 15 tiêu chí; 5 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 36,2% năm 2010 xuống còn 24% năm 2015, người dân được hưởng nhiều lợi ích từ chủ trương xây dựng nông thôn mới.

Những con đường mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Bản Quyết Thắng, xã biên giới Chiềng Khương là một trong những bản đi đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn mới của huyện Sông Mã. Hiện nay, tuyến đường trục chính vào bản và các tuyến đường quanh bản đã được cứng hóa 100%, rất thuận tiện cho việc đi lại của người dân.


Ông Trần Viết Của, Bí thư chi bộ bản Quyết Thắng cho biết: "Đến tháng 12/2015, chúng tôi đã hoàn thành tuyến đường dài 3,5 km vào bản, tuy mỗi khẩu phải đóng góp tới gần 3 triệu để làm đường, nhưng người dân trong bản mừng lắm vì sắp tới vụ thu hoạch nhãn và mía, việc vận chuyển sẽ dễ dàng hơn không bị thương lái ép giá như trước kia nữa”.
 
Đến nay, huyện Sông Mã đã cứng hóa được 33,7 km đường trục thôn bản, với tổng giá trị đầu tư trên 31,9 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 10,5 tỷ đồng; nhân dân đóng góp bằng vật liệu, ngày công quy thành tiền 21,4 tỷ đồng.

Người dân phát triển mô hình chăn nuôi hươu sao.

Trong 5 năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Sản lượng lương thực có hạt giai đoạn 2010 - 2015 đạt trên 116.000 tấn; bình quân lương thực năm 2015 ước đạt 907 kg/người/năm, đáp ứng nhu cầu, đảm bảo an ninh lương thực; một số mặt hàng nông sản trở thành hàng hóa cung cấp cho thị trường ngoài huyện như nhãn, ngô lai, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới.

Bà Lê Thị Yến, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cho biết, xây dựng nông thôn mới, huyện Sông Mã đã đạt được một số thành tựu nhất định như tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2015 chỉ còn 24,5%. Thu nhập bình quân năm 2015 đạt 14,5 triệu đồng/người/năm. Huyện đang phấn đấu đến cuối năm 2016 sẽ có 1 xã đạt trên 17 tiêu chí, 8 xã đạt 5 - 8 tiêu chí. Đồng thời, sẽ thành lập các hợp tác xã và các tổ hợp tác để bao tiêu sản phẩm cho người dân.
 

Đề xuất