Xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện phát triển xanh và giảm nghèo bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 15 - 17/7 với sự tham dự của 168 đại biểu, đại diện cho hơn 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy dự và chỉ đạo Đại hội.

Xay dung Mu Cang Chai tro thanh huyen phat trien xanh va giam ngheo ben vung hinh anh 1Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm với đại biểu các huyện thị của tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Huyện vùng cao Mù Cang Chải là một trong hai huyện nghèo nhất của tỉnh Yên Bái. Với sự quyết tâm, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt, trong 5 năm qua, Mù Cang Chải đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo hoàn thành tất cả 19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện đề ra.

Kinh tế của huyện có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng/người/năm, tăng 7,4 triệu đồng/người (gần 30%) so với năm 2015.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm nay đạt 387 tỷ đồng, tăng 93,5% so với 5 năm trước, tăng bình quân 36 tỷ đồng/năm, vượt 16% Nghị quyết. Giai đoạn 2016 - 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân đạt 12,75%/năm. Tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội đạt gần 6.990 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch có bước phát triển tích cực…

Xay dung Mu Cang Chai tro thanh huyen phat trien xanh va giam ngheo ben vung hinh anh 2Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản vật của huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Bên cạnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của cán bộ, đảng viên. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện xác định triển khai thực hiện 3 đột phá và 4 chương trình trọng điểm. Trong đó, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đảng bộ huyện quyết tâm thực hiện mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới là xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện phát triển xanh và giảm nghèo bền vững. Trong các giải pháp để thực hiện được các mục tiêu này, giải pháp về phát triển nông-lâm - nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chủ trương của huyện là sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của địa phương và phải sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa những giống mới vào để sản xuất…

Chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, huyện Mù Cang Chải cần tiếp tục cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng, phát triển nhanh và bền vững; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó xác định nông, lâm nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, công nghiệp là động lực cho tăng trưởng nhanh, phát triển du lịch là khâu đột phá.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, du lịch; hạ tầng y tế, giáo dục; hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Huyện cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, phấn đấu tăng nhanh tốc độ thu ngân sách; thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ quan trọng khác…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 Ủy viên; bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy khóa XIX tại Đại hội. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tái đắc cử Bí thư Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Đức Tưởng

Tin liên quan

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đưa huyện vùng cao Lâm Bình sớm thoát nghèo

Lâm Bình là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh miền núi Tuyên Quang. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, Lâm Bình đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế địa phương… thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Với 15/16 mục tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, Lâm Bình hôm nay đang vững bước trên con đường phát triển.Đề xuất