Xây dựng kinh tế hợp tác theo cung cách mới

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày tổng quan về nội dung thành tựu của nông nghiệp Việt Nam, những nguyên nhân bất cập, hạn chế của kinh tế hợp tác trên cả nước thời gian qua. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
tại buổi làm việc. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, những bất cập, hạn chế của kinh tế hợp tác hiện nay là do nhiều nguyên nhân: Diện tích canh tác và qui mô sản xuất nhỏ, trình độ lao đông thấp; đa số các hợp tác xã chỉ cung cấp điều kiện đầu vào cho xã viên nhưng thiếu quan tâm đến khâu tiêu thụ sản phẩm; hộ nông dân cần vay vốn song không đủ điều kiện để vay.

Bên cạnh đó, thị trường đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải có chứng nhận chất lượng sản phẩm và xuất xứ hàng hóa nhưng các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm không thể giám sát trực tiếp hàng triệu hộ nông dân riêng lẻ sản xuất trên quy mô dưới 1 ha/hộ mỗi hộ… 

Do đó, kinh tế hợp tác cần được xây dựng và phát triển theo cung cách mới, cụ thể là xây dựng hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Trà Vinh Nguyễn Hoàng Y cho hay: Tỉnh Trà Vinh hiện có 1.966 tổ hợp tác, với 33.685 thành viên và 93 hợp tác xã, với 32.016 thành viên. Thời gian qua, tình hình kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt động không hiệu quả.

Để cũng cố và phát triển kinh tế hợp tác, tỉnh đã tiến hành giải thể 10 hợp tác xã và 2 liên hiệp hợp tác xã, chuyển đổi 100 % hợp tác xã hiện có hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác của tỉnh Trà Vinh là mỗi năm phát triển mới 9 - 10 hợp tác xã, phấn đấu có 60 % số hợp tác xã hoạt động tốt và khá, không có hợp tác xã hoạt động yếu kém.

Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Trà Vinh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh tuyên truyền về kinh tế hợp tác kiểu mới, tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý hợp tác xã, tăng cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích của các hợp tác xã.


Đề xuất