Xây dựng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho dân ven biển

Ảnh minh họa - Nguồn: tuyengiao.vn

Dự án gồm 3 hợp phần: Tăng cường năng lực, nguồn lực cho cán bộ địa phương và cộng đồng trong việc giảm nhẹ rủi ro thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực sản xuất, thu nhập cho người nghèo thông qua các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và học nghề; cải thiện nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường cho người nghèo. Đến đầu tháng 4/2017, dự án đã giải ngân gần 54 tỷ đồng, đạt khoảng 94%.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Buội cho biết, qua gần 5 năm thực hiện, dự án đã cải thiện năng lực quản lý rủi ro thảm họa và khí hậu của chính quyền địa phương thông qua việc lồng ghép kế hoạch phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Dự án nâng cao nhận thức của các thành viên cộng đồng về những rủi ro thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu qua hoạt động đăng ký cải thiện hành vi giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu bằng phương pháp truyền thông giáo dục hành động.

Đặc biệt, thông qua việc thực hiện hợp phần “Nâng cao năng lực sản xuất, thu nhập cho người nghèo thông qua các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và học nghề” đã góp phần cải thiện thu nhập, giúp nhiều hộ ở vùng ven biển của tỉnh Bến Tre thoát nghèo.

Đến nay, dự án đã hỗ trợ 2.469 con dê sinh sản cho 2.290 hộ hưởng lợi và thành lập 79 nhóm cùng sở thích chăn nuôi dê tại 15 xã của dự án; hỗ trợ 370 con bò sinh sản cho các hộ chăn nuôi. Từ số dê hỗ trợ ban đầu, đến nay, tổng đàn dê của dự án phát triển lên 4.697 con, góp phần cải thiện thu nhập, nâng số hộ hưởng lợi thoát nghèo lên 384 hộ. Thông qua dự án, 100% các hộ hưởng lợi đã tiếp cận với kiến thức, phương pháp nuôi dê, bò sinh sản thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ các huyện ven biển lắp đặt hệ thống loa phát thanh, thiết bị quan trắc đo độ mặn và độ PH. Qua hệ thống đài phát thanh huyện, không chỉ người dân tại các xã dự án mà tất cả các xã trên địa bàn 3 huyện đều được tiếp cận với thông tin, nâng cao nhận thức về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Các thông tin về thời tiết, quan trắc môi trường, giá cả thị trường, mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu giúp người dân chủ động mùa vụ sản xuất, ứng dụng các kỹ thuật sản xuất thích ứng để giảm nhẹ rủi ro. Dự án đã giúp gần 6.000 hộ nghèo vùng ven biển tiếp cận nước sạch.

Đề xuất