Xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Ngày 6/7, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hơn 300 đại biểu từ các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự hội nghị.

Ngày 1/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Mục tiêu của Nghị quyết tập trung vào hỗ trợ 2 đối tượng: người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, an toàn cho người lao động.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng, trong số 12 chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, cụ thể: chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Nghị quyết của Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định triển khai các nội dung quy định về chính sách hỗ trợ theo trình tự, thủ tục rút gọn. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo và đang xin ý kiến của các bên liên quan để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định.

Ong Trương Anh Dũng đề nghị các đại biểu thảo luận về những nội dung cần triển khai, phương án đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và quy định việc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để xây dựng phương án tổ chức.

Khi Quyết định của Thủ tướng được ban hành, công tác triển khai chính sách hỗ trợ theo tinh thần đề ra là tinh giản tối đa các điều kiện, thủ tục để các đối tượng tiếp cận, thụ hưởng chính sách. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc: bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách - Ông Trương Anh Dũng nhấn mạnh.

Theo dự thảo Quyết định mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng, người sử dụng lao động sẽ được hưởng gói hỗ trợ này khi có đủ các điều kiện: đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ. Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1,5 triệu đồng/người lao động/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học. Thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng.

Trường hợp khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có những ngày lẻ không đủ tháng được tính theo nguyên tắc: dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ nêu trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.

Việc chi trả được thực hiện trực tiếp cho người sử dụng lao động theo phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được phê duyệt.

Như vậy, so với quy định của Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, mức hỗ trợ được tăng từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng, các điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động trong việc đào tạo duy trì việc làm cho người lao động đã được đơn giản hóa hơn, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và quy định việc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để xây dựng phương án tổ chức đào tạo.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị, để chủ động nên kế hoạch triển khai các chính sách hỗ trợ, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố căn cứ nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP cần phổ biến, quán triệt tới các đơn vị chuyên môn của sở, Trung tâm Dịch vụ Việc làm để triển khai; phổ biến, thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đồng thời, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần chỉ đạo tăng cường việc phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng phương án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động nhằm tránh việc lợi dụng chính sách; đào tạo không đúng kế hoạch, không đảm bảo chất lượng; đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng, người học sau khi đào tạo được cấp chứng chỉ đào tạo, do cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chủ động, tăng cường liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gắn với đúng yêu cầu của doanh nghiệp, người sử dụng lao động; gắn việc đào tạo với cấp bằng, chứng chỉ cho người lao động.

PV

Tin liên quan

Mỗi năm 20.000 người khuyết tật được hỗ trợ đào tạo nghề

Theo kết quả Điều tra quốc gia về người khuyết tật tại Việt Nam do Tổng cục Thống kê và UNICEF công bố, hiện nay Việt Nam có khoảng hơn 6,2 triệu người khuyết tật; gần 12 triệu người (khoảng 13% dân số) sống chung trong gia đình có người khuyết tật.


Trà Vinh hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định dành gần 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của năm 2016 và năm 2017 để đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm.Đề xuất