Xã vùng sâu Đông Thạnh ở tỉnh Kiên Giang về đích nông thôn mới

               Trường học ở  xã Đông Thạch .Ảnh : c2donghung1.anminh.edu.vn

Vượt qua khó khăn, thách thức, xã Đông Thạnh hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Để đạt được kết quả này, UBND xã Đông Thạnh triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới.

Xã Đông Thạnh có diện tích tự nhiên hơn 5.428 ha, với 3.095 hộ dân sinh sống. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Thạnh được phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tháng 3/2018, xã Đông Thạnh được huyện An Minh chọn xây dựng xã đạt nông thôn mới. Vào thời điểm đó, xã còn một số chỉ tiêu đạt thấp, nhất là tiêu chí về hộ nghèo. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 17,99%, nhưng với quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới, xã đã nỗ lực, đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Minh Nhớ, Chủ tịch UBND xã cho biết, nhận thức rõ việc xây dựng Đông Thạnh trở thành xã nông thôn mới chỉ có thể thành công khi “ý Đảng hợp lòng dân”, Đảng ủy, UBND xã Đông Thạnh tuyên truyền ý nghĩa, mục đích xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức người dân cùng chung tay xây dựng. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện gắn việc bàn bạc công khai, dân chủ về tổ chức thực hiện những nhiệm vụ ưu tiên nên tạo được niềm tin của nhân dân. Đông Thạnh đã thành lập tổ chỉ đạo tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới ở các ấp nhằm tạo sự lan tỏa trong thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng.

Nhờ thông suốt ý nghĩa xây dựng nông thôn mới, nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp vật chất, ngày công lao động xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xóa cầu khỉ trên sông, chỉnh trang nhà cửa... xây dựng thành công xã nông thôn mới. Đến nay Đông Thạnh hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã đổi thay, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm còn 3,87%.
Lê Sen


 


Đề xuất