Xã vùng cao Sin Suối Hồ chủ động phòng chống cháy rừng

Bí thư Chi bộ bản Sin Suối Hồ Sùng A Phùa, xã Sin Suối Hồ (thứ ba bên trái) tuyên truyền cho người dân về phương pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh Quý Trung

Là địa phương có diện tích rừng lớn nhất huyện Phong Thổ, đồng bào các dân tộc ở xã Sin Suối Hồ được giao khoán khoảng 5.500 ha rừng phòng hộ. Luôn coi rừng như “món quà” quý trong việc giữ gìn môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu, đồng bào đã đốt nương đúng thời điểm, thường xuyên phát quang thực bì, tạo đường băng cản lửa…

Xã Sin Suối Hồ đã tổ chức các tổ, đội bảo vệ rừng ở cơ sở, đồng thời thường xuyên xây dựng phương án phòng chống cháy rừng mùa hanh khô. Ảnh: Quý Trung 

Nhờ giữ được màu xanh của rừng, thu nhập từ các lâm sản dưới tán rừng của đồng bào ở xã Sin Suối Hồ ngày càng cao, góp phần không nhỏ vào việc xóa đói, giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống.
 
Quý Trung

Đề xuất