Thứ 3, 17/09/2019, 6:8 GMT+7
Trà Vinh khuyến khích nông hộ phát triển đàn bò
20:49, 21/11/2016
Tỉnh Trà Vinh hiện có tổng đàn bò trên 205.000 con, tỉnh đang khuyến khích các nông hộ phát triển tổng đàn bò.
Nuôi bò đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình anh Thạch Ni Sách
(hộ Khmer nghèo) ở xã Đa Lộc, huyện Châu Thành. 

Năm 2017, tỉnh sẽ triển khai hỗ trợ 100% kinh phí vật tư phối giống nhân tạo cho gần 13.000 hộ nuôi bò; hỗ trợ 50% kinh phí con giống cho 335 hộ nuôi bò mua 335 con bò đực giống…

Gia đình bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh ở xã Đa Lộc, huyện Châu Thành
vừa xây được nhà mới nhờ nguồn thu nhập từ trồng trọt và nuôi bò sinh sản. 

Gia đình bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh ở xã Đa Lộc, huyện Châu Thành
vừa xây được nhà mới nhờ nguồn thu nhập từ trồng trọt và nuôi bò sinh sản. 

 

 Nuôi bò đã đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình anh Thạch Ni Sách
(hộ Khmer nghèo) ở xã Đa Lộc, huyện Châu Thành.

Thanh Hòa/TTXVN
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: