Thứ 3, 21/01/2020, 7:56 GMT+7
Trà Vinh hỗ trợ người lao động vay vốn xuất khẩu lao động
09:37, 25/08/2019
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm đến ngày 20/8/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ 234 lao động trên địa bàn tỉnh vay vốn với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng để đi làm việc ở nước ngoài.
Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ người lao động tiếp cận nguồn vốn vay để đi lao động nước ngoài, tỉnh Trà Vinh đang thực hiện tiểu dự án Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Đây là tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Triển khai tiểu dự án, tỉnh đã tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 660 cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên cấp cơ sở; hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí làm thủ tục để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho 78 người lao động; trong đó, 40 lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số, 25 lao động thuộc hộ cận nghèo. Tính đến cuối tháng 7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để hỗ trợ kinh phí cho 19 lao động đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Văn Út, từ đầu năm đến ngày 20/8, toàn tỉnh có 306 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 87% so với kế hoạch năm 2019. Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Trà Vinh người lao động trong tỉnh có nhu cầu vay vốn để đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng tuyển dụng, tùy khả năng trả nợ của người vay và khả năng nguồn vốn ủy thác của ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội, người lao động có thể vay mức tối đa 150 triệu đồng/người. Số tiền vay được chia ra hai giai đoạn: đi học được vay tối đa 30 triệu đồng, số tiền còn lại được vay khi có hợp đồng ký kết.

Nhằm tư vấn người lao động chọn lựa thị trường phù hợp với khả năng của mình, ngay từ đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức 5 phiên giao dịch để thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các thị trường lao động nước ngoài đến người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Trung tâm tập trung tuyên truyền những chính sách ưu đãi của Nhà nước đến người lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động nhằm trang bị trình độ tay nghề tốt thuận lợi trong việc tìm kiếm các thị trường có mức thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Thanh Hòa

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: