Thứ 3, 07/04/2020, 14:52 GMT+7
Thái Nguyên quan tâm tạo việc làm cho người nghèo, người dân tộc thiểu số
08:05, 26/09/2018
Nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH Samsung Electronics Thái Nguyên (Samsung Thái Nguyên) đã có chương trình hợp tác tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn vào làm việc tại Samsung Thái Nguyên và các doanh nghiệp phụ trợ. Qua đó, hàng nghìn lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện đang giải quyết việc làm cho khoảng 165 nghìn lao động. Ảnh : nhandan.com.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc cho biết: Nhiều năm qua, tỉnh luôn quan tâm giảm nghèo bền vững ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, ở những nơi này thiếu một số điều kiện cần thiết, như người dân thiếu vốn, thiếu đất canh tác, xa thị trường tiêu thụ sản phẩm, hay bị thiên tai... cho nên việc giảm nghèo gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Samsung Thái Nguyên giải quyết việc làm bằng cách hạ tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ để tiếp nhận người lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo vào làm việc tại công ty và các doanh nghiệp phụ trợ đóng trên địa bàn tỉnh.

Tháng 5-2016, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký giao ước với Samsung Thái Nguyên về việc tuyển dụng lao động là đối tượng hộ nghèo và cận nghèo vào làm việc tại công ty. Theo đó, Samsung Thái Nguyên và các doanh nghiệp phụ trợ tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo cơ chế ưu tiên tăng độ tuổi từ 40 lên 45, hạ trình độ văn hóa từ THPT xuống THCS. Hằng ngày, Samsung Thái Nguyên tổ chức đưa, đón người lao động từ khu vực cư trú tập trung đến nơi làm việc và ngược lại. Ngay sau khi ký giao ước, hơn 1.300 lao động thuộc diện nghèo và cận nghèo tham gia phỏng vấn trực tiếp, phân loại nghề và nhận việc làm.

Chị Hà Thị Doanh, dân tộc Tày ở xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa vui mừng cho biết: Ở nhà tôi chỉ có hơn một “bung” ruộng (hơn 1.000 m2) nhưng sản xuất bấp bênh. Gia đình ba miệng ăn, nhiều năm qua không thể thoát nghèo. Được nhận vào làm công nhân của Samsung Thái Nguyên, ban đầu tôi được huấn luyện, học tập kỷ luật lao động, vệ sinh công nghiệp rồi tham gia dây chuyền sản xuất. Tiền lương hằng tháng được gần sáu triệu đồng, hằng ngày có xe của công ty đón đi làm, cho nên rất thuận lợi.

Đến nay, Samsung Thái Nguyên đã tiếp nhận khoảng 5.500 lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo (chiếm khoảng 25% số lao động trên địa bàn tỉnh), làm việc tại công ty. Thu nhập bình quân đạt từ năm đến bảy triệu đồng/người/tháng, đóng góp tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống còn 9%. Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên và Samsung Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hợp tác về giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững.
 
Theo nhandan.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: