Thứ 4, 29/01/2020, 7:23 GMT+7
Quảng Ninh xóa bỏ tư tưởng “thích nghèo”
15:00, 07/12/2019
Cuối năm 2017, tỉnh Quảng Ninh còn tới 17 xã và 54 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn.Theo quan điểm của tỉnh, việc quan trọng nhất trong công tác xóa đói giảm nghèo ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của bà con. Lâu nay, bà con “thích nghèo” chỉ vì muốn được Nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất, con cái đi học không mất tiền, đi khám bệnh không mất phí.
Để xóa bỏ tư tưởng "thích nghèo", ỷ lại, chính quyền cơ sở đã lấy đội ngũ thanh niên làm nòng cốt trong triển khai xóa đói giảm nghèo. Ảnh:  Văn Đức 

Để xóa bỏ tư tưởng này, ở nhiều địa phương trong tỉnh, chính quyền cơ sở đã lấy đội ngũ thanh niên, lực lượng có sức lao động, có ý chí vươn lên làm giàu để làm nòng cốt trong triển khai xóa đói giảm nghèo.

Nhờ thực hiện tốt Chương trình 135 với Đề án 196 (Đề án "Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh"), thu nhập bình quân đầu người tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đến hết năm 2018 đạt 22,16 triệu đồng/người/năm. Ảnh:  Văn Đức 
 
Quảng Ninh phấn đấu từ nay đến hết năm 2019, sẽ đưa tất cả các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, về đích trước một năm so với lộ trình đặt ra. Ảnh:  Văn Đức 

Nhờ vậy, chỉ tính riêng huyện Ba Chẽ, năm 2018 đã có tới 104 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số viết đơn xin thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Nếu trước đây huyện Ba Chẽ có tới 60% hộ nghèo thì đến hết năm 2018 tỷ lệ này chỉ còn 5,6%. Quảng Ninh phấn đấu từ nay đến hết năm 2019, sẽ đưa tất cả các xã, thôn trên ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, về đích trước một năm so với lộ trình đặt ra.
Văn Đức
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: