Thứ 4, 27/03/2019, 2:38 GMT+7
Những hình ảnh về nỗi nhọc nhằn của kiểm lâm bám địa bàn Hoa Lư - Gia Viễn
11:50, 29/05/2018
Hạt Kiểm lâm liên huyện Hoa Lư - Gia Viễn thuộc Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình luôn hoàn thành tốt công tác được giao về quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, thừa hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn hai huyện, đặc biệt trong đó có Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và Khu rừng Văn hoá - Lịch sử - Môi trường Hoa Lư.
Ngoài những lúc tuần tra bảo vệ rừng, các cán bộ của Hạt Kiểm lâm liên huyện Hoa Lư – Gia Viễn luôn bảo dưỡng, kiểm tra các phương tiện, máy móc đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy xảy ra. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 
Ngoài những lúc tuần tra bảo vệ rừng, các cán bộ của Hạt Kiểm lâm liên huyện Hoa Lư - Gia Viễn luôn bảo dưỡng, kiểm tra các phương tiện, máy móc đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy xảy ra. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 
 Công việc trong ngày của các kiểm lâm viên là đi bộ băng rừng, lội suối để tuần tra những diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 
Công việc trong ngày của các kiểm lâm viên là đi bộ băng rừng, lội suối để tuần tra những diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Hoa Lư - Gia viễn Bùi Công Chính phân công nhiệm vụ cho các cán bộ tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Minh Đức


Ý kiến bạn đọc
Bình luận: