Thứ 6, 19/04/2019, 17:57 GMT+7
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh
10:15, 08/03/2018
Đại tá Hoàng Công Mừng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh cho biết, từ nay đến hết năm 2018, tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn.
Theo đó, tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên cơ sở Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đã khảo sát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiến hành rà soát tiêu chuẩn các đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đảm bảo đúng thành phần đối tượng, thời gian theo quy định. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp ở tỉnh thường xuyên kiện toàn đủ số lượng, chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở cơ sở.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, đảm bảo toàn diện, sâu, rộng, bao quát hết các vùng, miền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, các nhà trường trên địa bàn tỉnh tổ chức môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, giáo trình quy định; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh ở từng cấp học theo quy định. Trường Chính trị tỉnh tổ chức môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học viên theo Thông tư số 39 ngày 3/6/2014 của Bộ Quốc phòng. Trong năm 2018, tỉnh Bắc Giang tổ chức khảo sát, thống kê, cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm 2017 tỉnh Bắc Giang đã kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đảm bảo đúng, đủ cơ cấu, thành phần theo quy định của Chính phủ. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã cử hàng nghìn cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, kết quả đều đạt giỏi, khá. Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho 2.470 học viên các hệ cao đẳng, trung cấp tại Trường, liên kết tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho 1.662 sinh viên một số trường Đại học, Cao đẳng ở tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn.

Trong học kỳ I năm học 2017-2018,  65 trường học ở tỉnh đã tổ chức học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 65.100 học sinh, sinh viên. Thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở tỉnh đã nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
Việt Hùng

 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: