Chủ nhật, 24/03/2019, 12:47 GMT+7
Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ven biển Thanh Hóa
08:43, 09/11/2017
Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xây dựng 10.000 công trình vệ sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách là mục tiêu đề án “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018- 2020” hướng tới.
Đề án nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và thay đổi thói quen vệ sinh, đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở 50 xã, phường của 6 huyện, thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa, gồm: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia. Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 11 tỷ đồng được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và các nguồn xã hội hóa.

Theo lộ trình, năm 2018, đề án sẽ xây dựng mới 4.000 nhà tiêu hợp vệ sinh; năm 2019 xây dựng 3.000 nhà và năm 2020 xây dựng 3.000 nhà tiêu hợp vệ sinh tại các địa phương thực hiện đề án. Cũng theo lộ trình từ nay đến năm 2020, đề án sẽ tổ chức 150 lớp tập huấn kiến thức về nước sạch vệ sinh môi trường; kiến thức xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh giá rẻ cho hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh tại 50 xã thực hiện đề án.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cho biết: là đơn vị chủ trì thực hiện Đề án “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018- 2020”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong vấn đề vệ sinh môi trường. Theo đó, Hội chỉ đạo các cấp Hội đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn, sinh hoạt tổ nhóm, sinh hoạt hội phụ nữ kết hợp với mô hình sinh hoạt cộng đồng tại địa phương. Các cấp hội tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình, những lợi ích của việc  sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; giới thiệu các mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn và vận động người dân tham gia làm nhà tiêu hợp vệ sinh.

Các cấp Hội Phụ nữ khai thác các nguồn lực và lồng ghép triển khai thực hiện việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh gắn với thực hiện các chương trình, đề án. Theo đó, các cấp Hội tổ chức khảo sát hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh hoặc đã có nhưng chưa hợp vệ sinh; phân loại nhóm hộ theo tình hình tài chính để hỗ trợ tiếp cận nguồn tài chính từ các Ngân hàng, các tổ chức kinh tế, các nhà tài trợ và các nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp khác để triển khai thực hiện đề án…
Khiếu Tư 
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: