Chủ nhật, 25/08/2019, 6:7 GMT+7
Lào Cai làm mới đường giao thông nông thôn
10:26, 24/04/2019
Ngay từ đầu năm 2019, tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất. Đến giữa tháng 4/2019, tỉnh đã thực hiện hơn 100 km đường giao thông; trong đó, bê tông xi măng 46 km, cấp phối 46,8 km, mở mới 11,8 km.
Nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở huyện Bát Xát.
Ảnh: mt.gov.vn

Ngoài việc làm đường, chỉ tiêu khác để xây dựng nông thôn mới cũng được các địa phương tích cực thực hiện, đạt kết quả tốt. Khắc phục những khó khăn của một tỉnh miền núi, Lào Cai đã làm 901/8.572 nhà tiêu và 495/3.075 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, xây dựng 11/48 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Việc tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới được sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố triển khai quyết liệt. Nhờ đó, Lào Cai đã huy động được các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội, nhân dân trên địa bàn ủng hộ 5,3 tỷ đồng, 17.500 công lao động, hiến hơn 20.000 m2 đất làm đường giao thông cùng nhiều công trình hạ tầng khác…

Từ đầu năm đến nay, Lào Cai đã công nhận thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Tân Dương – Bảo Yên), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 45 xã - đạt 90% so với mục tiêu đề án đến năm 2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xoá đói giảm nghèo tiếp tục được các địa phương quan tâm thực hiện. Tổng kế hoạch vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giao năm 2019 là 430,8 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển là 336,8 tỷ đồng tỷ đồng, vốn sự nghiệp 94 tỷ đồng. Trong quý I/2019, thực hiện giải ngân 7,7 tỷ đồng, đạt 1,79% kế hoạch vốn. Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất, truyền thông giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin… tiếp tục được triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo ngành liên quan tập trung nguồn lực, tạo điều kiện hỗ trợ để các địa phương xây dựng nông thôn mới và thực hiện  chương trình giảm nghèo; trong đó, quan tâm đến xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, thôn kiểu mẫu; tích cực hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng huyện nông thôn mới Bảo Thắng.
Hồng Ninh

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: