Thứ 5, 17/10/2019, 5:48 GMT+7
Kiên Giang phát triển mạng lưới y tế cơ sở
08:30, 02/04/2019
Từ nay đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang tập trung đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở, đảm bảo cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám và chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Mục tiêu đến năm 2025, 100% trạm y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe. Tỉnh phấn đấu 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc thường xuyên hoặc ít nhất 2 ngày/tuần; hơn 50% bác sĩ làm việc tại trạm y tế  được đào tạo kiến thức bác sĩ gia đình; 100% trung tâm y tế thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện.

Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc cho biết, để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh tập trung đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện quản lý sức khỏe toàn dân. Bên cạnh đó, Kiên Giang bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn; cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn với tuyến trên, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Toàn ngành Y tế tập trung củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, đẩy mạnh truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe; lập, quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tăng cường công tác dân số và y tế dự phòng… Cùng với đó, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, tay nghề để đội ngũ cán bộ y tế xã đủ năng lực chuyên môn thực hiện dịch vụ khám, điều trị bệnh thường gặp theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cho trạm y tế xã; tăng cường kết hợp quân dân y ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số để khám, điều trị bệnh thường gặp, sơ cấp cứu ban đầu.

Tỉnh đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất trạm y tế xã, cung cấp trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; thu hút nguồn bác sĩ cho y tế cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh; tăng cường đào tạo bác sĩ cho trạm y tế xã theo hình thức đào tạo chính quy, đào tạo liên thông… Các trung tâm y tế huyện xây dựng, triển khai thực hiện các đề án nâng cao chất lượng khám bệnh, điều trị bệnh, trong đó chú trọng năng lực chuyên môn, điều dưỡng, năng lực quản lý và cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Lê Huy Hải
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: