Thứ 7, 16/02/2019, 13:9 GMT+7
Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh Đông Nam bộ
23:05, 02/07/2018
Ngày 2/7, tại thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành ủy miền Đông Nam bộ với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành trong khu vực, các Vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành thống nhất với nhận định của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong thời gian tới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Đông Nam bộ và cả nước còn diễn biến phức tạp; các thế lực chống đối, thù địch, phần tử cơ hội tiếp tục các hoạt động chống phá, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, các địa phương chủ động nắm bắt tình hình, đề ra các giải pháp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, giải thích rõ cho nhân dân hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: Tập trung tham mưu cho cấp ủy đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra việc thực hiện những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương; làm tốt công tác điều tra, dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh trong xã hội; chủ động thông tin tích cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Đồng thời, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các cấp cần nhanh chóng kiện toàn theo Nghị quyết 18-NQ/TW (khóa XII)…

Đại biểu các địa phương đề nghị Trung ương cần có hướng dẫn, định hướng chung đối với công tác tổ chức bộ máy hệ thống tuyên giáo các cấp; sớm hướng dẫn thực hiện nội dung “đổi mới mô hình tổ chức của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, giao cho các trường chính trị tỉnh chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn, tăng cường cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm của cấp ủy cấp huyện” theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII); tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ nắm bắt dư luận xã hội, xử lý tình huống, kỹ năng viết bài phản bác đấu tranh phản bác trên mạng xã hội.
Đoàn Mạnh Dương 
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: