Thứ 4, 11/12/2019, 9:7 GMT+7
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2019-2024
19:00, 19/07/2019
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra trong 2 ngày (18-19/7) đã nêu cao quyết tâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ X. Ảnh: baogialai.com.vn

Đại hội hiệp thương dân chủ cử đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, Đại hội cũng cử ban thường trực gồm 7 đồng chí; chọn, giới thiệu và hiệp thương 95 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài đánh giá cao những thành tích, đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho sự phát triển chung của toàn tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng, nhân dân hưởng ứng, khẳng định uy tín, chất lượng các sản phẩm thương hiệu của Gia Lai như: cà phê, hồ tiêu, cao su, chè…

Ông Phùng Khánh Tài cũng đề nghị Đại hội quan tâm hơn tới một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục đổi mới và coi trọng tính hiệu quả, thực chất của công tác thông tin tuyên truyền, giúp người dân hiểu đúng, đầy đủ để có sự đồng thuận, ủng hộ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội qua việc lựa chọn các vấn đề đông đảo người dân quan tâm để giám sát, phản biện, kiên trì theo đuổi đến cùng việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị sau giám sát để đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân. Mặt trận các cấp trong tỉnh cần vận động, thuyết phục, thu hút lực lượng chuyên gia giỏi, cộng tác viên nòng cốt thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác mặt trận nhằm tạo khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Gia Lai đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với nhân dân đóng góp gần 350 tỉ đồng, hiến tặng hơn 112.000 m2 đất, góp hơn 26.000 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 35 tỉ đồng; quỹ “An sinh xã hội cho người nghèo” tỉnh phân bổ gần 10 tỉ đồng. Tỉnh trao tặng 70 sổ tiết kiệm, xây mới và sửa chữa hàng nghìn căn nhà cho người nghèo, người có công với kinh phí trên 70 tỉ đồng.  Đặc biệt tỉnh Gia Lai quan tâm chú trọng đến tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số nên khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh không ngừng được củng cố, mở rộng, tạo nên sự gắn kết cộng đồng.

Toàn tỉnh Gia Lai có 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 50% dân số. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế xã hội trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua, tỉnh Gia Lai đã công nhận hơn 1.000 vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; bồi dưỡng hơn 2.500 vị có uy tín là các già làng, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận trong vùng dân tộc thiểu số. Nhờ công tác tuyên truyền của Mặt trận cơ sở, đến nay toàn tỉnh có 60/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22/38 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận người dân tộc thiểu số còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số còn khá cao.

Đặc thù là một tỉnh có đông người dân tộc thiểu số sinh sống với nhiều tôn giáo hoạt động, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo sống “tốt đời – đẹp đạo”. Ngoài ra, Mặt trận các cấp tổ chức nhiều chương trình phối hợp với Mặt trận Đoàn kết phát triển tổ quốc tỉnh Rattanakiri – Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc và địa phương.

Để công tác mặt trận trên địa bàn ngày càng được củng cố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở, khu dân cư, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục củng cố tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước bạn lân cận. Mặt trận cũng chủ trì và phối hợp triển khai các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và giảm nghèo bền vững; phấn đấu hàng năm có trên 75% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, trên 90% gia đình văn hóa, 17 mô hình khuyến nông trong đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Hồng Điệp
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: