Thứ 6, 13/12/2019, 14:0 GMT+7
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2019 – 2024
17:00, 19/07/2019
Sau hai ngày làm việc, ngày 19/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề: “Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - đổi mới - phát triển” đã bế mạc.
Các hoạt động của Đại hội MTTQ VN tỉnh Bình Phước khóa IX đã đạt kết quả thành công. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Đại hội đã hiệp thương cử 81 người làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Ban Thường trực gồm chín người. Bà Lê Thị Xuân Trang tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp tỉnh Bình Phước. Nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, đoàn kết, tăng cường đối ngoại của địa phương và đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt các cuộc vận động; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hóa. Chủ trương của tỉnh trong năm 2019 là quyết tâm xóa 1.000 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, vận động nhân dân hiến đất làm 1.000 km đường giao thông theo cơ chế đặc thù, đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia vận động doanh nghiệp, người dân tích cực tăng gia sản xuất...

Đại hội đề ra năm chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm...

Đại hội đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2019-2024; trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hàng năm tổ chức ít nhất một buổi họp mặt giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng cấp với chức sắc, chức việc các tôn giáo và già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2024 xây dựng 1.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; mỗi năm phối hợp vận động làm mới 1.000 km đường giao thông nông thôn; hàng năm có 75% tổ chức Mặt trận đạt tiên tiến trở lên, không có tổ chức Mặt trận xếp loại yếu kém...

Trong nhiệm kỳ đã qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị, đời sống xã hội; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế, thực hiện thắng lợi năm chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã vận động trên 73 tỉ đồng, 241 ngàn cây - con giống giúp cho hơn 30 nghìn lượt hộ khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,55% và góp sức đưa 35 xã về đích nông thôn mới…

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động trên 108 tỉ đồng; phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng vận động xây dựng 779 căn nhà, trị giá trên 32 tỉ đồng; hỗ trợ 41 con bò giống giúp ổn định phát triển kinh tế cho bà con vùng biên giới. Hoạt động của quỹ đã góp phần giúp cho 47 xã, phường, thị trấn, một huyện và một thành phố được công nhận xóa nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo...
Dương Chí Tưởng

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: