Chủ nhật, 19/01/2020, 10:27 GMT+7
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm 2019
18:48, 04/11/2019

Ngày 4/11, tại thành phố Bạc Liêu đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ III nhiệm kỳ 2019 – 2024, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

 Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II, năm 2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Có mặt tại Đại hội là 251 đại biểu, đại diện cho hơn 90.000 đồng bào Khmer và Hoa cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh (Bạc Liêu có gần 900.000 người dân, trong đó người Kinh chiếm 89%, người Khmer - hơn 7,66% và người Hoa hơn 2,34%). Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh: Tỉnh Bạc Liêu phấn đấu thực hiện tốt các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ cơ sở, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; tiếp tục duy trì và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa các dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm và phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để người có uy tín tham gia nhiều và trực tiếp hơn vào các công việc của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải coi việc quán triệt và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng; đồng thời, nghiên cứu, vận dụng các chính sách, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, lồng ghép các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn và của mỗi dân tộc.

Cùng với đó, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy tính tự giác, chủ động của đồng bào, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền để từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Quang Dương đề nghị đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng của địa phương; phát huy tính tự lực tự cường, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển; phấn đấu, ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp của Bạc Liêu đã thực hiện tốt, hiệu quả các chính sách dân tộc trong thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong công tác dân tộc; tập trung chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo, xác định nhiệm vụ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn; gia tăng đầu tư nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực xã hội khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông liên vùng, kết nối các vùng phát triển.

Thứ trưởng Lê Sơn Hải cũng đề nghị tỉnh Bạc Liêu tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số, có kế hoạch giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tốt nghiệp; phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc. Tỉnh cũng cần đẩy mạnh thông tin truyền thông, hỗ trợ và nâng cao mức tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản cho đồng bào dân tộc; từng bước hạn chế, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Bạc Liêu quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 2 – 3%; số trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi (6 – 14 tuổi) đến trường đạt từ 99% trở lên; giảm 100% xã và ấp đặc biệt khó khăn; tỷ lệ lao động qua đào tạo của đồng bào dân tộc đạt từ 70% trở lên, lao động đến tuổi có việc làm thu nhập ổn định đạt từ 85 – 90%; trên 95% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 99% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 90% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức dân tộc…

Trong 5 năm qua, các chủ trương, chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc của Đảng và Nhà nước được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, các cấp tỉnh Bạc Liêu đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Hệ thống điện, đường, trường, trạm và nước sạch được đầu tư đồng bộ và theo hướng kiên cố và vững chắc, làm thay đổi một cách cơ bản, toàn diện bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì thường xuyên. Tỉnh đã hỗ trợ hơn 28.600 lượt hộ nghèo thuộc các dân tộc thiểu số với tổng kinh phí 94 tỷ đồng để thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả, hỗ trợ vốn chuyển đổi ngành nghề, mua trang thiết bị phục vụ sản xuất; trao tặng hàng chục căn nhà tình thương và hàng chục ngàn suất quà cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số…

Bạc Liêu hiện có trên 205.000 hộ với gần 900.000 khẩu, trong đó số hộ dân tộc thiểu số gần 21.000 hộ với trên 90.000 khẩu, chiếm 10,13% dân số của tỉnh. Tổng số hội nghèo trong tỉnh trên 8.800 hộ, chiếm 4,3% (giảm 9.660 hộ so với năm 2014); trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 1.600 hộ, chiếm 8,3% so với hộ nghèo toàn tỉnh (giảm gần 1.800 hộ so với năm 2014).

Đại hội đã hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020, gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.
Nhật Bình

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: