Thứ 2, 30/03/2020, 4:10 GMT+7
Bình Thuận phấn đấu đạt tỷ lệ che phủ bảo hiểm y tế trên 90%
08:26, 19/02/2020
Năm 2020, Bình Thuận phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh lên mức 90%; 100% hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên tham gia bảo hiểm y tế; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; mở rộng và phát triển bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm y tế… Để hoàn thành mục tiêu này, Bình Thuận triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các chủ sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân về các chính sách bảo hiểm, nhất là bảo hiểm y tế.
Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế.
Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo ông Phạm Xuân Toan, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận, trong năm 2019, mặc dù chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế chưa thật sự bền vững, số người tham gia bảo hiểm y tế sụt giảm nhiều trong những tháng đầu năm.

Hiện toàn tỉnh còn khoảng 150 nghìn người thuộc đối tượng hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế, chủ yếu là những hộ gia đình vừa thoát khỏi danh sách hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình sinh sống ở ven biển, làm nghề đánh bắt hải sản, vùng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, mặc dù ngân sách hỗ trợ mức đóng 90% nhưng việc vận động các đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế còn khó khăn, hầu hết các đơn vị, địa phương phải vận động các nguồn hỗ trợ 10% mức đóng còn lại. Thêm vào đó, nhận thức về chính sách bảo hiểm của một số chủ doanh nghiệp sử dụng lao động, người lao động và một bộ phận người dân chưa đầy đủ nên tỷ lệ tham gia chính sách bảo hiểm còn rất thấp so với các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết, Chương trình hành động đã đề ra.

Để góp phần đưa các chính sách bảo hiểm vào cuộc sống, hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2020, với vai trò là cơ quan đầu mối, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Ngành đẩy mạnh đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền đối với từng đối tượng và từng thời điểm thích hợp như: tuyên truyền lưu động nơi tập trung đông dân cư, địa bàn đồng bào dân tộc; tuyên truyền chế độ, chính sách cho người lao động ở các khu công nghiệp, các trường học; ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến thiết bị cầm tay của người dân…

Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, kiện toàn các Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách bảo hiểm, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế… Đồng thời, Bảo hiểm xã hội các cấp kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan việc thực hiện các chế độ, chính sách từ đó làm cơ sở cho việc phối hợp các cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết hoặc tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm.

Năm 2019, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhiều chính sách hướng về bảo hiểm y tế đã được triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, Bình Thuận có 990.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 2,3%, tăng 22.482 người so với năm 2018. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chung toàn tỉnh đạt 86,2% dân số, vượt 0,2% chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bình Thuận năm 2019 (86% dân số). Trong năm, gần hơn 2,2 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 4.300 lượt so với năm 2018.

Hồng Hiếu

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: