Thứ 2, 25/03/2019, 1:16 GMT+7
Chung sức xây dựng nông thôn mới:
Bến Tre kiểm tra, giám sát việc nâng chất tại các xã đạt chuẩn
09:18, 15/05/2018
Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, năm 2018, Bến Tre huy động hơn 1.330 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; trong đó, vốn ngân sách Trung ương 183,2 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 521 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép, vốn doanh nghiệp, nhân dân đóng góp…
Đường liên ấp, liên xã tại xã Châu Bình (huyện Giồng Trôm), xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bến Tre. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Năm 2018, Bến Tre phấn đấu có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí/xã đạt 11,86%, không có xã bị tụt dưới 5 tiêu chí. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Bến Tre tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến đột phá trong huy động nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền cho các xã trên địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.

Tỉnh tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở, nội dung tập trung vào chính sách mới, kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới. Bến Tre tập trung phát triển sản xuất phù hợp với đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đồng thời xây dựng các hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã, đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020...

Tỉnh Bến Tre tiếp tục kiểm tra, giám sát việc nâng chất tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhanh chóng hoàn chỉnh các nội dung còn nợ, khắc phục việc tụt giảm tiêu chí, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiện nay, Bến Tre có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt 15-18 tiêu chí, 57 xã đạt 10-14 tiêu chí, 56 xã đạt 5-9 tiêu chí, 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí; trung bình đạt tiêu chí trên xã là 11,3 tiêu chí. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới cho 147/147 xã; các xã đã hoàn thành công tác công bố, công khai  quy hoạch.

Theo ông Nguyễn Hữu Lập, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần được tháo gỡ trong thời gian tới. Cụ thể, công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới mặc dù vẫn đang được cấp, ngành quan tâm nhưng vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhận thức được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, so với bộ tiêu chí cũ, bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, một số tiêu chí có mức độ yêu cầu cao hơn như: Hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm... Hầu hết các xã đều khó đạt tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư), tiêu chí số 11 (hộ nghèo), tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất) và tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) do yêu cầu khá cao so với điều kiện địa phương.
Công Trí
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: